Easy Guide - TWÓJ PRZEWODNIK
Zwiedzaj jak chcesz i kiedy chcesz z naszym elektronicznym przewodnikiem!
Polski English German

Muzeum Narodowe w Gdańsku


     Zapraszamy Państwa do Muzeum Narodowego w Gdańsku, jednego z najstarszych w Polsce, które dziedziczy zbiory i tradycje dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych. Zbiory eksponatów zgromadzone w muzeum są bardzo różnorodne i każdy zwiedzający może znaleźć w nich coś ciekawego.

     Gmach Główny muzeum to późnogotycki klasztor franciszkański, adaptowany do celów muzealnych w XIX wieku. Od tamtego czasu w jego murach zaczęto gromadzić wspaniałe dzieła – obrazy i szkice mistrzów europejskich, tkaniny artystyczne, ceramikę, rzeźbę, a także meble czy wyroby z metali kolorowych. Ważną rolę w powiększaniu zbiorów odegrały darowizny i legaty rodów gdańskich i pomorskich. Wszystkie nazwiska darczyńców Muzeum przechowuje do dzisiaj. Pod koniec II wojny światowej budynek muzeum uległ znacznemu zniszczeniu, większa część zbiorów zaginęła, ucierpiały zasoby biblioteki i dokumentacja muzealna.

     W 1950 roku dawne Muzeum Miejskie przyjęło nazwę Muzeum Pomorskiego, a w stulecie istnienia, w 1972 roku, uzyskało rangę Muzeum Narodowego.

     Muzealne zbiory są stale poszerzane poprzez zakupy z funduszy państwowych, a także dzięki darom od wytrawnych kolekcjonerów i osób prywatnych.

     Z powodu ogromnej i różnorodnej kolekcji zbiorów muzeum rozrosło się na wiele oddziałów. W Oliwie, w Pałacu Opatów znajduje się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama jest miejscem wystaw czasowych. Zbiory fotograficzne prezentuje Gdańska Galeria Fotografii na Głównym Mieście w Gdańsku. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim niedawno powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Natomiast w głównym gmachu Muzeum Narodowego mieści się Oddział Sztuki Dawnej, którego perłą jest niewątpliwie arcydzieło Hansa Memlinga – „Sąd Ostateczny”.

     Warto podkreślić, że Muzeum Narodowe w Gdańsku, choć należy do najstarszych w kraju, idzie z duchem czasu umożliwiając turyście zwiedzanie przy wykorzystaniu multimedialnego audio przewodnika EasyGuide, co niewątpliwie stanowi nową jakość i dodatkową atrakcję dla turysty.

     Zapraszamy do muzeum, w którym w ciekawy sposób możemy...


...posłuchać, co ma do powiedzenia historia.